Behandling av ryggvärk hos Mj Kiropraktik

Kiropraktik hjälper effektivt och långsiktigt vid olika typer av smärta. För att möjliggöra optimal läkning är det viktigt att korrekt diagnostisera smärtorsaken och skapa en individuell behandlingsplan - ditt välbefinnande är i fokus.

Här följer en översikt över de vanligaste smärtproblemen som vi behandlar.

Effektiv behandling vid ryggvärk

Till MJ Kiropraktik kan du vända dig när du drabbats av olika typer av smärttillstånd i rygg eller nacke. Vanligt är även att man söker för värk i huvud, axel/skuldra eller arm/ben. Mottagningen har lång erfarenhet av att ta hand om patienter med ont i axlarna och nacken. Jag som driver kiropraktormottagningen har även de kunskaper som behövs för att ta emot personer med problem lokaliserade till hand- och fotleder. Du kan vända dig till mig för såväl akuta som kroniska besvär. Kiropraktik har visat sig vara en effektiv metod för smärtlindrande behandling.

När du har ont i leder och muskler

Kiropraktik har möjlighet att behandla många olika typer av smärtrelaterade besvär på mottagningen. I mån av tid tar jag emot patienter akut och du som har kraftig smärta i samband med ryggskott eller ischias kan snabbt få en tid för lindring. Jag kan även hjälpa patienter som drabbats av så kallad tennisarmbåge, som är en typ av överbelastning som uppkommer efter upprepade rörelser med armen. Som en legitimerad kiropraktor gör jag en manuell undersökning för att lokalisera spänningar, ändrade rörelsemönster och skador som jag sedan behandlar med en lämplig metod.

Vanliga Symptom vid ryggvärk

Behandling vid ryggvärk

Värk från kroppen eller ryggen är något som vi alla besväras av ibland, orsaken till värken kan vara olika beroende på vart i kroppen man har ont? Värken kan bero på stress eller spänningar eller trötthet. Värk i rkoppen är vanligt efter whiplash, fallolyckor och bilolyckor eller överbelastningar i form av ensidig position när du sitter eller kanske tungt lyft. Jag som arbetar på MJ Kiropraktikt vet hur mycket en ihållande värk kan förstöra ens dag, därför är jag mån om att snabbt hitta orsaken till din värk och göra en korrekt bedömning om hur vi går vidare med er behandling. Jag individanpassar alla övningar och utformar dem för att passa din nivån. Du får praktiska råd på hur du kan undvika ihållande huvudvärk och ett övergripande program som hjälper till att stabilisera kroppen.

Kiroparktorbehandling Täby
Kiropraktor Arninge, Täby

Ryggvärk

Smärta och värk från rygg och nacke kan uppstår av en tillfällig överbelastning, där kroppen känner att den behöver skydda ryggens leder (ryggskott, nackspärr). Vanligt är dock att symptomen kommer av en längre tids överbelastning pga muskulär obalans eller upprepade ensidiga rörelser.
Värken kan vara lokaliserad i ryggslut med eller utan utsrålning i benen. Har man symptom från nacken kan det ge symptom i armarna eller som huvudvärk.

Värk i arm eller ben kiropaktorbehandilng Arninge

Arbetsrelaterade Skador

I yrkeslivet utsätts vi ofta för ensidig belastning över längre tid som kan leda till värk. Symptom från nacke/axlar med värk i huvudet eller ut i armarna kan uppkomma efter många och långa pass framför datorn på kontoret. Skador kan även uppkomma i samband lyft eller fall. Vanligt efter en skada är en ökad anspänning i muskulaturen kring skdan vilket leder till ökade symptom.

ont i axel skuldra kiropraktor Arninge Täby

Värk i Axlar, Handled & Fotled

Smärta i axlar beror ofta på en överbelastning av skuldrorna samt en muskulär obalans, man kan vara kort och stram i framsidan och svag i övre ryggen.
Ett vanligt tillstånd i underarmarna är tennisarmbåge som uppstår efter en övarbelastning av muskulaturen i underarmen.
Stelhet i fotlederna är vanligt efter att man stukat dem vilket kan leda till värk i knä eller höft.

Kiropraktor Täby | MJ Kiropraktik

Rörelse och Stabiliiseringsövningar

Jag hjälper dig med förslg på övningar för rörelse och stabilisering för att motverka att symptomen återkommer. Vilka övningar och hur mycket baserar på din träninsvana samt vilket mål du har med behandlingen.

Kiropraktorbehandling vid ryggvärk

Huvudvärk

Huvudvärk är något som vi alla besväras av ibland, men visste du att orsak till huvudvärk kan vara olika beroende på vart i huvudet man har ont? Huvudvärk i pannan kan bero på stress och huvudvärk i bakhuvudet kan bero på spänningar eller tung trötthet. Spänningshuvudvärk och huvudvärk vid whiplash, fallolyckor och bilolyckor är även andra vanliga orsaker till huvudvärk.

se this text block to enter a short description about the team member.

Idrottsskador kiropraktik Täby

Idrottsskador

Idrottskador uppkommer vid tillfällig överbealstning, som vid stukning av fotled, eller som skador i samband med för ensidig träning, exempelvis muskelfästes inflammationer. Vi hjälper då till med en rörelseanalys för att se om utövaren har god rörlighet i sina leder samt god stabilitet i kroppen.