Uppkomst och principer för kiropraktik

Uppkomst och Principer för Kiropraktik

Upptäckten av kiropraktik

Kiropraktik i Arninge, Täby

Handgrepp vid ryggraden och lederna i armarna och benen har använts av människor i tusentals år för att öka rörligheten, lindra smärta och göra livet värdigt att leva.

"År 1895 var det då en magnetisk healer vid namn Daniel David Palmer som blev uppmärksam på sin döva vaktmästare Harvey Lillard. Han hade förlorat hörseln när han gjorde en rörelse framåtböjd, vilket fick honom att känna hur en kota flyttades. D.D. Palmer kände på hans rygg, identifierade en kota som inte satt på rätt plats och rättade till den. Direkt efter justeringen blev Harvey befriad från sin dövhet."

Historien om Harvey Lillard och D.D. Palmer låter nästan för bra för att vara sann. Av egen erfarenhet kan vi säga att det finns patienter som kommer till oss med sådana svåra och långvariga symptom då och då. När sedan den kiropraktiska behandlingen ger snabba resultat, kan det ibland kännas som ett mirakel även för oss.

Ryggraden är en speciell struktur

Sedan den första kiropraktiska behandlingen har ryggraden stått i fokus, vilket inte är förvånande med tanke på dess centrala funktion. Faktiskt och symboliskt representerar ryggraden den bärande strukturen i vår kropp som håller vår kropp upprätt, vilket gör att de styrande impulserna från hjärnan kan cirkulera genom hela kroppen.


Även om det under den tid då kiropraktiken först uppkom och utvecklades fanns begränsad kunskap om hur vårt hjärna fungerar, insåg de första kiropraktorerna intuitivt att en helkroppseffekt måste sättas in vid ryggraden och nervsystemet. Idag betraktar kiropraktiken fortfarande vår kropp som en helhet, med ryggraden som en central struktur.

"Imponerande behandlingseffekter gjorde snabbt kiropraktik till den tredje största hälsoyrket i världen."

I den holistiska kiropraktiska praktiken är vi specialiserade på vardagliga besvär. Ryggont, huvudvärk, domningar eller känselbortfall i armar eller ben, smärta i axlar, nacke, knän och höfter är några av de vanliga besvären som vi effektivt behandlar i praktiken.

Nu för tiden är kiropraktik det tredje största hälsoyrket i världen efter human- och tandvård. Det finns över 30 kiropraktikskolor och cirka 100 000 praktiserande kiropraktorer som kontinuerligt utbildar sig vidare. Så kiropraktiken presenterar sig nu som den mest välutforskade och framgångsrika alternativa medicinformen i den västra världen.


Numera är kiropraktik en oumbärlig del av vården för barn, vuxna, äldre, idrottare, gravida och många andra grupper i vårt samhälle i många länder. Nästan inget stort idrottsevenemang äger rum utan kiropraktisk vård, och många nya vetenskapliga rön om vårt skelett- och muskelsystem kommer från ett flertal engagerade kiropraktorer som outtröttligt forskar för att utvidga vår förståelse och göra behandlingar ännu effektivare.

Ring oss så ger vi dig gärna rådgivning och avgör om och hur vi kan hjälpa till med dina specifika problem och symtom.

unsplash