Rehabilitering på Mj Kiropraktik

När kiropraktiken utvecklades av D.D. Palmer 1895 var nervsystemet fortfarande ett mystiskt och outforskat nätverk. Ursprungligen ville han trycka tillbaka felplacerade kotor till sin korrekta position. Sedan märkte han att att trycka på ryggraden också kunde påverka kroppens avlägsna delar positivt och att hans patienter kände sig mycket bättre, rörligare och friskare på kort tid.

Skolmedicinen kunde inte förklara de uppenbara effekterna av kiropraktik, så D.D. Palmer och hans son vände sig till östliga medicinska system för att söka förklaringar där.

Kiropraktor Vallentuna

MJ Kiropraktik Rehab i Täby: Nervsystemet behandlingar

Förståelsen av kroppen i österländsk medicin och filosofi skiljer sig betydligt från de grundläggande antagandena i väst. Den är mindre baserad på anatomiska studier och mer på kroppserfarenheter samt introspektiv observation av effekterna som yogaövningar, meditation, örter och mycket annat har på kropp, sinne och medvetande. I denna filosofi är det vanligt att beskriva ett fenomen efter dess effekt. En exakt förståelse av de anatomiska strukturerna som framkallar den exakta effekten är inte nödvändigtvis nödvändig.

D.D. Palmer var sannolikt fascinerad av yogiska läror om kroppens energisystem, som är jämförbart med ett energetiskt nervsystem. Årtusenden innan västerländsk medicin identifierade vårt hjärna och ryggmärg som centrala strukturer i vår kropp, erkände yogis betydelsen av en energiflöde längs ryggraden. De trodde att denna bana förbinder energicentra, kallade chakran. De ansåg att dessa energicentra hade avgörande betydelse för kvaliteten på vårt väsen.

D.D. Palmer grundade effekten av kiropraktik på den energi som finns i varje levande varelse. Om denna energi kan flöda fritt är människan frisk. Om dess flöde hindras uppstår sjukdom. Framför allt längs ryggraden kan det uppstå blockeringar som försvårar energiflödet. Därför fokuserar kiropraktik särskilt på detta område.

Rehabilitering på Mj Kiropraktik i Täby

Numera är det känt att nervsystemet transporterar information med hjälp av elektriska signaler. Med tanke på de många signaler som passerar genom hjärnan och ryggmärgen varje sekund kan man nu även från skolmedicinsk synvinkel tala om en energi som flödar genom ryggraden.

Erfarna kiropraktorer tror att effekten av kiropraktik inte bara beror på samspel mellan muskler, nerver och leder.

De djupgående effekterna av kiropraktik speglar syntesen av två medicinska filosofisystem som kompletterar varandra när de närmar sig kroppen.

Kiropraktik kan därför ses som en metod som genom mekaniskt arbete på kroppen berör både dess fysiska strukturer och energisystemet djupt - och därför ger heltäckande och långvariga effekter på människors hälsa.

Kiropraktor Danderyd
unsplash