Kiropraktik

OM KIROPRAKTIK

Kiropraktik som behandlingsform utgår från kroppens egen förmåga

att skydda, underhålla och återställa hälsa som normala funktioner

och där spelar nervsystemet en central roll. Ett fungerande nervsystem

anses därför vara en förutsättning för att ge kroppen den funktion den

behöver för läkning. Kiropraktorn vill genom sin behandling påverka

relationen mellan strukturer i nervsystemet, ex ryggraden och därigenom

påverka patientens hälsa. 


Kiropraktik och kiropraktisk behandling har funnits under lång tid och i olika former och under olika namn på olika platser. Det finns dateringar på Thailändska bilder och fornlämningar så långt som 4000 år tillbaka. Det finns även beskrivet i antika Egypten, Kina, Japan och Tibet olika manualer för manuell behandling vid sjukdom eller funktionsstörningar. 

Det dröjde till slutet av 1800 talet  i USA som man började systematisera och fundera på varför behandlingen fungera. Därifrån har det sedan växte sedan kunskapen om kiropraktik fram. Det startades även fler utbildningar under åren som kiropraktiken växte. 

Nu finns det flest utbildningar till kiropraktor i USA men utbildningen finns även i ex. England och Australien. I Sverige är det Skandinaviska Kiropraktorhögskolan som utbildar kiropraktorer. För att sedan få arbeta som kiropraktor behöver man genomföra AT-tjänstgöring och sedan söka legitimation hos Socialstyrelsen. Kiropraktor är idag en namnskyddad titel och endast den som är legitimerad som kiropraktor får kalla sig för det. Legitimation för kiropraktorer infördes 1989.


Kiropraktorutbildningen i Sverige började 1983 på Axelsons Gymnastiska institu som en kvällskurs men utbildningen växte för att kunna hålla kvalité och 1992 bildas Skandinaviska Chiropraktorskolan i form av en stiftelse och den driver Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Då flyttar även skolan till egna lokaler, idag ligger den i KI campus Solna.


Idag arbetar de flesta kiropraktorer i privat regi men fler och fler Regioner och Landsting har upptäckt nyttan som kiropraktik medför för patienten och tar ind kiropraktiken under den allmänna vården. Utvecklingen går framåt även om vi har långt kvar. Behovet av manuell behandling är fortsatt högt och muskuloskeletala  sjukdomar är den största diagnosgruppen inom allmänmedicin. År 1995 var 52 % av alla sjukskrivningstillfällen från muskuloskeletala sjukdomar. 

Framöver kommer troligtvis kiropraktiken att bli mer integrerad i den vanliga vården samt att samarbeten med försäkringsbolagen kommer att öka. Behovet i befolkningen är fortsatt stort, många sitter för mycket på sina arbeten eller har svårt att hinna med motion i en stressig vardag där mycket skall hinnas med på dagarna.

Om kiropraktikens ursprung och framtid.

Leg. Kiropraktor Michael Johansson


Hos mig på Michael Johansson Kiropraktik AB får du hjälp med akuta och kroniska problem från från rygg och nacke, men även axlar/skuldror, armbågar fötter/fotleder.

Din kiropraktor i Täby.

© Copyright. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera